výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 57, 1-11

1 Az éneklõmesternek az altashétre; Dávid miktámja; mikor Saul elõl a barlangba menekült. 2 Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem; és szárnyaid árnyékába menekülök, a míg elvonulnak a veszedelmek. 3 A magasságos Istenhez kiáltok; Istenhez, a ki jót végez felõlem. 4 Elküld a mennybõl és megtart engem: meggyalázza az engem elnyelõt. Szela. Elküldi Isten az õ kegyelmét és hûségét. 5 Az én lelkem oroszlánok között van, tûzokádók között fekszem; emberek között, a kiknek foguk dárda és nyilak, nyelvök pedig éles szablya. 6 Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a te dicsõséged! 7 Hálót készítettek lábaimnak, lelkem meggörnyedett; vermet ástak én elõttem, de õk estek abba. Szela. 8 Kész az én szívem, oh Isten, kész az én szívem; hadd énekeljek és zengedezzek! 9 Serkenj fel én dicsõségem, serkenj fel te lant és hárfa, hadd költsem fel a hajnalt! 10 Hálát adok néked, én Uram, a népek között, és zengedezek néked a nemzetek között. 11 Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhõkig a te hûséged. [ (Psalms 57:12) Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a te dicsõséged! ]

Ž 57, 1-11

Verš 1
Az éneklõmesternek az altashétre; Dávid miktámja; mikor Saul elõl a barlangba menekült.
1Sam 22:1 - Elméne azért onnan Dávid, és elfutott Adullám barlangjába. És mikor meghallották testvérei és atyjának egész háza [népe], oda menének hozzá.
1Sam 24:3 - Maga mellé võn azért Saul az egész Izráel közül háromezer válogatott embert, és elment, hogy megkeresse Dávidot és az õ embereit a vadkecskék kõszikláin.

Verš 5
Az én lelkem oroszlánok között van, tûzokádók között fekszem; emberek között, a kiknek foguk dárda és nyilak, nyelvök pedig éles szablya.
Ž 108:5 - Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhõkig ér a te hûséges voltod!

Verš 6
Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a te dicsõséged!
Ž 7:15 - Ímé, álnoksággal vajúdik [a gonosz], hamisságot fogan és hazugságot szül.
Ž 9:15 - Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban; hadd örvendjek a te szabadításodban.

Verš 7
Hálót készítettek lábaimnak, lelkem meggörnyedett; vermet ástak én elõttem, de õk estek abba. Szela.
Ž 108:1 - Ének. Dávid zsoltára.

Verš 9
Serkenj fel én dicsõségem, serkenj fel te lant és hárfa, hadd költsem fel a hajnalt!
Ž 108:3 - Serkenj fel te lant és hárfa, hadd keltsem fel a hajnalt!

Verš 10
Hálát adok néked, én Uram, a népek között, és zengedezek néked a nemzetek között.
Ž 36:5 - Hiábavalóságot gondol ágyában; nem a jó útra áll, [és] nem veti meg a rosszat.
Ž 108:4 - Hálát adok néked a népek között Uram, és zengedezek néked a nemzetek között!

Z 57,1 - Porov. 1 Sam 22,1-5; 24.