výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 91, 1-16

1 Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. 2 Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem õ benne bízom! 3 Mert õ szabadít meg téged a madarásznak tõrébõl, a veszedelmes dögvésztõl. 4 Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az õ hûsége. 5 Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstõl, a repülõ nyíltól nappal; 6 A dögvésztõl, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít. 7 Elesnek mellõled ezeren, és jobb kezed felõl tízezeren; és hozzád nem is közelít. 8 Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését! 9 Mert [azt mondtad] te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá: 10 Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz; 11 Mert az õ angyalainak parancsolt felõled, hogy õrizzenek téged minden útadban. 12 Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kõbe. 13 Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt. 14 Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom õt, felmagasztalom õt, mert ismeri az én nevemet! 15 Segítségül hív engem, ezért meghallgatom õt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsõítem õt. 16 Hosszú élettel elégítem meg õt, és megmutatom néki az én szabadításomat.

Ž 91, 1-16

Verš 3
Mert õ szabadít meg téged a madarásznak tõrébõl, a veszedelmes dögvésztõl.
Ž 124:7 - Lelkünk megszabadult, mint a madár, a madarásznak tõrébõl. A tõr elszakadt, mi pedig megszabadultunk.

Verš 4
Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az õ hûsége.
Ž 57:1 - Az éneklõmesternek az altashétre; Dávid miktámja; mikor Saul elõl a barlangba menekült.

Verš 5
Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstõl, a repülõ nyíltól nappal;
Jób 5:19 - Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.
Prís 3:25 - Ne félj a hirtelen való félelemtõl, és a gonoszok pusztításától, ha eljõ;
Pie 3:8 - Mindnyájan fegyverfogók, hadakozásban bölcsek,

Verš 11
Mert az õ angyalainak parancsolt felõled, hogy õrizzenek téged minden útadban.
Ž 34:7 - Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette õt.
Mt 4:6 - És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az õ angyalainak parancsol felõled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kõbe.
Lk 4:10 - Mert meg van írva: Az õ angyalinak parancsol te felõled, hogy megõrizzenek téged;

Verš 12
Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kõbe.
Lk 4:11 - És: Kezökben hordoznak téged, hogy valamikép meg ne üssed lábadat a kõbe.

Verš 13
Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
Jób 5:22 - A pusztulást és drágaságot neveted, és a fenevadaktól sem félsz.

Z 91,4 - "Štítom a pancierom", porov. pozn. k 35,2.