výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 97, 1-12

1 Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek. 2 Felhõ és homályosság van körülte; igazság és jogosság az õ székének erõssége. 3 Tûz jár elõtte, és köröskörül elégeti az õ szorongatóit. 4 Megvilágosítják az õ villámai a világot; látja és megretteg a föld. 5 A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr elõtt, az egész földnek Ura elõtt. 6 Az egek hirdetik az õ igazságát, és minden nép látja az õ dicsõségét. 7 Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik bálványokkal dicsekednek; meghajolnak elõtte mind az istenek. 8 Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek Uram! 9 Mert te felséges vagy Uram az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett! 10 A kik szeretitek az Urat, gyûlöljétek a gonoszt! Megõrzi õ az õ kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezébõl megszabadítja õket. 11 Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívûekre öröm. 12 Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az õ szentséges emlékezetét!

Ž 97, 1-12

Verš 1
Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek.
Ž 93:1 - Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel; felöltözött az Úr: hatalmat övezett magára; megerõsítette a földet is, hogy meg ne induljon.
Ž 96:10 - Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerõsítette a földet, hogy meg ne induljon; õ ítéli meg a népeket igazsággal.

Verš 10
A kik szeretitek az Urat, gyûlöljétek a gonoszt! Megõrzi õ az õ kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezébõl megszabadítja õket.
Am 5:15 - Gyûlöljétek a gonoszt és szeressétek a jót; állítsátok [vissza] a kapuban az igazságot; talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene a József maradékinak.
Rim 12:9 - A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.

Verš 4
Megvilágosítják az õ villámai a világot; látja és megretteg a föld.
Zjv 4:5 - A királyiszékbõl pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jõnek [vala] ki. És hét tûzlámpás ég [vala] a királyiszék elõtt, a mely az Istennek hét lelke;
Ž 77:16 - Megváltottad népedet karoddal a Jákób és a József fiait. Szela.

Verš 6
Az egek hirdetik az õ igazságát, és minden nép látja az õ dicsõségét.
Ž 19:1 - Az éneklõmesternek; Dávid zsoltára.
Ž 50:6 - És az egek kijelentik az õ igazságát, mert az Isten biró. Szela.

Z 97 - Autor Listu Hebrejom 7. verš tohto žalmu cituje podľa gréckej osnovy a dokazuje nim božstvo Ježiša Krista (Hebr 1,6). Žalm je tiež prorocký a opisuje príchod Božieho kráľovstva.

Z 97,1 - Pohnútkou k tejto všeobecnej radosti je príchod Pána v mesiášskych časoch, príchod Kráľa a Sudcu všetkých národov a všetkých končín sveta (Iz 42,10; 51,5).

Z 97,8 - "Dcéry Júdove" je hebraizmus a označuje všetky mestá a dediny júdskeho kráľovstva. A keďže Sion je stredobodom univerzálneho mesiášskeho kráľovstva, znázorňujú svetovú všeobecnosť.