výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 63, 1-11

1 Dávid zsoltára, mikor a Júda pusztájában volt. 2 Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, a melynek nincs vize; 3 Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsõségedet. 4 Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd dicsérjenek téged. 5 Áldanálak ezért életem fogytáig; a te nevedben emelném fel kezeimet. 6 Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam! 7 Ha reád gondolok ágyamban: õrváltásról õrváltásra rólad elmélkedem; 8 Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem. 9 Ragaszkodik hozzád az én lelkem; a te jobbod megtámogat engem. 10 Azok pedig, a kik veszedelemre keresik lelkemet, a föld mélységeibe jutnak. 11 Szablya martalékaiul esnek el, és a rókáknak lesznek eledelei. [ (Psalms 63:12) A király pedig örvendezni fog Istenben; dicséri õt mindaz, a ki õ reá esküszik; mert bedugatik a hazugok szája. ]

Ž 63, 1-11

Verš 1
Dávid zsoltára, mikor a Júda pusztájában volt.
1Sam 22:5 - Gád próféta pedig monda Dávidnak: Ne maradj a várban, [hanem] eredj és menj el Júda földére. Elméne azért Dávid, és Héreth erdejébe ment.
1Sam 23:14 - És Dávid a pusztában tartózkodék az erõs helyeken, és a Zif pusztájában levõ hegységen marada. És Saul mindennap keresé, de az Isten nem adá õt kezébe.

Z 63 - Žalm nás upamätúva na Dávidovo položenie, keď utekal pred svojím synom Absolónom cez Júdsku púšť k Jordánu a potom do Zajordánska. Júdska púšť sa tiahne od Jeruzalema k Mŕtvemu moru. Na tejto púšti našiel Dávid záchranu už za časov Šaulovho prenasledovania a teraz uteká tadeto pred vlastným nevďačným synom (2 Sam 15,23-30).

Z 63,12 - "Všetci, ktorí prisahajú na neho", značí tých, čo uznávajú Pána za Boha, za najväčšiu autoritu (Dt 6,13).