výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 111, 1-10

1 Dícsérjétek az Urat. 2 Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, a kik gyönyörködnek azokban. 3 Dicsõség és méltóság az õ cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig. 4 Emlékezetet szerzett az õ csudálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr. 5 Eledelt ad az õt félõknek; megemlékezik az õ szövetségérõl örökké. 6 Cselekedeteinek erejét tudtul adta az õ népének, nékik adván a pogányok örökségét. 7 Kezeinek cselekedetei hûség és igazság; minden õ végzése tökéletes. 8 Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségbõl és egyenességbõl származottak. 9 Váltságot küldött az õ népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az õ neve. 10 A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.

Ž 111, 1-10

Z 111 - Alfabetický žalm ako aj nasledujúci.

Z 111,5 - "Pokrm dal tým, čo sa ho boja" - narážka na mannu a prepelice (Ex 16; Nm 11; Ž 78,26 n.). Cirkev prispôsobuje tieto slová na Eucharistiu (pozri Jn 6,31-33.48-51). Ako aj mnohé iné v tomto žalme má hlbší zmysel.