výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 111, 1-10

1 ALELUJA. Z celého srdca chcem oslavovať Pána v zbore spravodlivých i v zhromaždení. 2 Veľké sú diela Pánove; nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu. 3 Nádherné a vznešené sú jeho diela, jeho spravodlivosť platí naveky. 4 Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky; Pán je milosrdný a milostivý. 5 Pokrm dal tým, čo sa ho boja; svoju zmluvu má stále na mysli. 6 Svoje mocné skutky oznámil svojmu ľudu a dal im dedičstvo pohanov; 7 pravdivé a spravodlivé sú diela jeho rúk. Nezrušiteľné sú všetky jeho príkazy, 8 upevnené naveky, založené na pravde a spravodlivosti. 9 Vykúpenie poslal svojmu ľudu, zmluvu uzavrel naveky. Jeho meno je sväté a vzbudzuje hrôzu; 10 bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála ostáva naveky.

Ž 111, 1-10

Z 111 - Alfabetický žalm ako aj nasledujúci.

Z 111,5 - "Pokrm dal tým, čo sa ho boja" - narážka na mannu a prepelice (Ex 16; Nm 11; Ž 78,26 n.). Cirkev prispôsobuje tieto slová na Eucharistiu (pozri Jn 6,31-33.48-51). Ako aj mnohé iné v tomto žalme má hlbší zmysel.