výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 117, 1-2

1 Dicsérjétek az Urat mind, ti pogányok; magasztalják õt mind a népek! 2 Mert nagy az õ kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat!

Ž 117, 1-2

Verš 1
Dicsérjétek az Urat mind, ti pogányok; magasztalják õt mind a népek!
Rim 15:11 - És ismét: Dícsérjétek az Urat minden pogányok, és magasztaljátok õt minden népek.

Z 117 - Žalm je najkratší z celého žaltára a najkratšou hlavou v celom Svätom písme, ale je vzácny pre svoj obsah. Žalm je mesiášsky. Predpovedá obrátenie všetkých pohanov na pravú vieru (Rim 15,8-11).