výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 117, 1-2

1 O praise the LORD, all ye nations: praise him, all ye people. 2 For his merciful kindness is great toward us: and the truth of the LORD endureth for ever. Praise ye the LORD.

Ž 117, 1-2

Verš 1
O praise the LORD, all ye nations: praise him, all ye people.
Rim 15:11 - And again, Praise the Lord, all ye Gentiles; and laud him, all ye people.

Z 117 - Žalm je najkratší z celého žaltára a najkratšou hlavou v celom Svätom písme, ale je vzácny pre svoj obsah. Žalm je mesiášsky. Predpovedá obrátenie všetkých pohanov na pravú vieru (Rim 15,8-11).