výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 117, 1-2

1 ALELUJA. Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia; 2 lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky.

Ž 117, 1-2

Verš 1
ALELUJA. Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia;
Rim 15:11 - A znova: „Chváľte Pána, všetky národy, a nech ho velebia všetci ľudia.“

Z 117 - Žalm je najkratší z celého žaltára a najkratšou hlavou v celom Svätom písme, ale je vzácny pre svoj obsah. Žalm je mesiášsky. Predpovedá obrátenie všetkých pohanov na pravú vieru (Rim 15,8-11).