výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 70, 1-6

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Na spomienku. 2 Bože, príď mi na pomoc; Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. 3 Nech sa hanbia a červenajú tí, čo mi číhajú na život. Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, čo mi chcú zle. 4 Nech ustúpia a zapýria sa tí, čo mi hovoria: „Tak mu treba.“ 5 No nech jasajú a radujú sa z teba tí, čo ťa hľadajú, a nech ustavične volajú: „Nech je zvelebený Boh“ tí, čo tvoju spásu milujú. 6 No ja som úbožiak a bedár; Bože, ponáhľaj sa ku mne. Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ, Pane, nemeškaj.

Ž 70, 1-6

Verš 1
Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Na spomienku.
Ž 40:13 - Zo všetkých strán sa na mňa kopia nespočetné pohromy, opantalo ma toľko hriechov, že nemám o nich prehľadu. A je ich viac, než mám vlasov na hlave, až mi z toho srdce zamiera.

Verš 2
Bože, príď mi na pomoc; Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
Ž 35:4 - Nech sa hanbia a červenajú tí, čo mi číhajú na život; nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, čo mi chcú zle.
Ž 35:26 - Nech sa hanbia a červenajú všetci dovedna, čo sa tešia z môjho nešťastia, nech hanba a potupa zaodeje tých, čo sa povyšujú nado mňa.
Ž 71:13 - Nech sa zahanbia a zhynú moji protivníci, hanba a potupa nech pokryje tých, čo mi zlo chystajú.

Z 70 - Žalm je s malými obmenami čiastkou žalmu 40 (39), jeho 14-18. veršom.