výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 98, 1-9

1 Žalm. Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Víťazstvo je dielom jeho pravice a jeho svätého ramena. 2 Pán oznámil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť. 3 Rozpamätal sa na svoju dobrotu a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. 4 Na chválu Božiu jasaj, celá zem; plesajte, radujte sa a hrajte. 5 Hrajte Pánovi na citare, na citare a na harfe zunivej. 6 Za hlaholu trúb a poľníc jasajte pred tvárou Kráľa a Pána. 7 Zahuč, more a všetko, čo ho napĺňa, zemekruh a všetci, čo na ňom bývajú. 8 Tlieskajte, rieky, rukami, jasajte s nimi, vrchy, 9 pred tvárou Pánovou, lebo prichádza súdiť zem. Spravodlivo bude súdiť zemekruh a podľa práva národy.

Ž 98, 1-9

Z 98,1-3 - Žalmista vyzýva vyvolený národ oslavovať Pána "novou piesňou" za "víťazstvo". Ale sotva ide o nejaké historické víťazstvo, skôr o to posledné, ktorým sa začne Mesiášova éra, ohlasovaná prorokmi. "Nová pieseň" - pozri Ž 96,1.

Z 98,7 - Celá živá a neživá príroda má sa pripojiť k radosti ľudí, že prichodí nový, spravodlivý Kráľ (Iz 55,12; Ž 96,11-13; Rim 8,19-22).