výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 130, 1-8

1 Pútnická pieseň. Z hlbín volám k tebe, Pane; 2 Pane, počuj môj hlas. Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe. 3 Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí? 4 Ale ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť. 5 Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo; 6 moja duša očakáva Pána väčšmi ako strážcovia dennicu. Väčšmi ako strážcovia dennicu 7 nech očakáva Izrael Pána. Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. 8 On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.

Ž 130, 1-8

Verš 3
Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí?
Ž 143:2 - A svojho služobníka na súd nevolaj, veď nik, kým žije, nie je spravodlivý pred tebou.

Verš 4
Ale ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť.
2Sam 24:14 - Dávid povedal Gadovi: „Som vo veľkej úzkosti. No nech padneme do Pánovej ruky, lebo jeho milosrdenstvo je veľké! Ale do ruky človeka nech nepadnem.“

Verš 5
Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo;
Ž 27:14 - Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.
Hab 2:3 - Lebo videnie je ešte na určený čas, no náhli sa ku koncu a nesklame; ak sa oddiali, čakaj naň, veď určite príde a nezmešká.
Ž 40:1 - Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

Verš 6
moja duša očakáva Pána väčšmi ako strážcovia dennicu. Väčšmi ako strážcovia dennicu
Ž 5:3 - Pozoruj moju hlasitú prosbu, môj kráľ a môj Boh.
Ž 119:147 - Ešte pred svitaním prichádzam a volám o pomoc, na tvoje slová sa veľmi spolieham.
Ž 123:1 - Pútnická pieseň. Oči dvíham k tebe, čo na nebesiach prebývaš.

Z 130 - Žalm je 6. z kajúcich žalmov; modlievame sa ho často, najmä v hodinkách za mŕtvych.

Z 130,1-2 - Žalmista prosí Pána, aby vypočul jeho hlas, jeho prosbu, keď volá k nemu "z hlbín". Ako vysvitá z ďalších veršov, ide o hriech, nie o tresty. Hriechy sú tou hlbočinou, v ktorej sa žalmista topí.

Z 130,4 - Pán odpúšťa naše hriechy, aby sa mu potom "v bázni slúžilo" (porov. Rim 2,4).

Z 130,8 - Žalmista končí presvedčením, že sa Pán zmiluje a odpustí svojmu ľudu všetky previnenia. Pán "vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí". Žalmista isto myslí na mesiášske prísľuby (porov. Jer 3,21-23; 24,7; 32,37-40; Ez 11,17-20).