výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 121, 1-8

1 Pútnická pieseň. Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? 2 Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. 3 Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži. 4 Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izraela. 5 Pán ťa stráži, Pán je tvoja záštita po tvojej pravici. 6 Za dňa ťa slnko nezraní ani mesiac za noci. 7 Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život. 8 Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.

Ž 121, 1-8

Z 121 - Nadpis je ten istý ako v žalme predchádzajúcom. Žalm vystihuje city tých, čo sa vybrali na cestu do Jeruzalema.

Z 121,1 - Izraeliti sa modlievali obrátení k svätyni. Pri modlitbe zdvíhali ruky. Keď išlo o vzdialenejších veriacich, tak sa obracali smerom k Júdskym horám, kde bol Jeruzalem.

Z 121,6 - "Za dňa ťa slnko nezraní" (porov. 2 Kr 4,19; Jdt 8,3), "ani mesiac za noci" - orientálci aj dnes pripisujú niektoré choroby vplyvu mesiaca; iní myslia na nočný chlad (porov. Gn 31,40).