výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 3, 1-9

1 Dávidov žalm. Keď utekal pred synom Absolónom. 2 Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú! Mnohí povstávajú proti mne. 3 Mnohí o mne hovoria: „Boh mu nepomáha.“ 4 Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje. 5 Hlasne som volal k Pánovi a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu. 6 A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som, prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje. 7 Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú. Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj. 8 Veď ty si udrel mojich nepriateľov po tvári a hriešnikom si zuby vylámal. 9 Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie.

Ž 3, 1-9

Verš 8
Veď ty si udrel mojich nepriateľov po tvári a hriešnikom si zuby vylámal.
Prís 21:31 - Kôň býva prichystaný na deň, (keď sa strhne) boj, lenže Pán dáva víťazstvo.
Iz 43:11 - Ja, ja som Pán a okrem mňa niet spasiteľa.
Jer 3:23 - Ozaj klamom sú kopce i lomoz vrchov. Len v Pánovi, našom Bohu, je spása Izraela.
Oz 13:4 - „Ja však som Pán, tvoj Boh, od egyptskej krajiny; Boha okrem mňa nepoznáš a iného záchrancu niet.
Zjv 7:10 - a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!“
Zjv 19:1 - Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi: „Aleluja! Spása, sláva a moc nášmu Bohu,

Verš 1
Dávidov žalm. Keď utekal pred synom Absolónom.
2Sam 15:1 - Po tomto si Absolón zaobstaral voz, kone a päťdesiat mužov, ktorí bežali pred ním.
2Sam 16:1 - Keď Dávid zašiel trocha za kopec, išiel mu naproti Mifibosetov sluha Siba s párom osedlaných oslov, na ktorých bolo dvesto chlebov, sto hrozienkových koláčov, sto fíg a mech vína.
2Sam 17:1 - Vtedy Achitofel povedal Absolónovi: „Vyberiem si dvanásťtisíc mužov a zoberiem sa (ešte) tejto noci prenasledovať Dávida.
2Sam 18:1 - Dávid konal prehliadku vojska, ktoré bolo s ním, a ustanovil nad ním plukovníkov a stotníkov.

Verš 5
Hlasne som volal k Pánovi a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu.
Ž 4:8 - Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu, než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím.

Verš 6
A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som, prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje.
Ž 27:3 - Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. Aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere.

Z 3,6 - Cirkevní Otcovia vzťahujú tento verš na smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.