výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 46, 1-12

1 Zbormajstrovi. Podľa „Panny“. Pieseň Koreho synov. 2 Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení. 3 Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem a vrchy na dno morské padali. 4 Nech hučia vody mora a nech sa vzdúvajú a vrchy nech sa trasú pod jeho náporom. 5 Riečne ramená obveseľujú Božie mesto, posvätný stánok Najvyššieho. 6 Nezachveje sa, veď Boh je v jeho strede; už od úsvitu mu Boh pomáha. 7 Národy sa búria, klátia sa kráľovstvá; tu zaznie jeho hlas a zem sa roztápa. 8 S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Boh Jakubov. 9 Poďte a pozrite na diela Pánove, aké úžasné veci vykonal na zemi. Zo všetkých končín zeme odstraňuje vojny, 10 láme luky a drúzga oštepy a štíty v ohni spaľuje. 11 Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem. 12 S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Boh Jakubov.

Ž 46, 1-12

Z 46 - Tento žalm a dva nasledujúce tvoria akúsi trilógiu. V žalme 46 sa vyzdvihuje dôvera v Božiu pomoc, v 47. sa oslavuje Pán ako víťaz a kráľ, ktorý sa vracia v slávnom sprievode na Sion, a napokon 48. žalm má za obsah predovšetkým chválu mesta Jeruzalema a chválu Boha, ktorému patrí vďaka za zázračné oslobodenie mesta Jeruzalema.

Z 46,5 - "Riečne ramená obveseľujú Božie mesto…". Tak ako potok, čo pretekal raj (Gn 2,10; Ž 36,9; Iz 33,21; 66,12; Zjv 22,1).

Z 46,6 - "Od úsvitu" - pravdepodobne ide o ústup Sennacheribovho vojska r. 701 pr. Kr. (2 Kr 19,35; Iz 37,36).