výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 46, 1-11

1 (45:1) Начальнику хора. Сынов Кореевых. На музыкальном орудии Аламоф. Песнь. (45:2) Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, 2 (45:3) посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. 3 (45:4) Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. 4 (45:5) Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. 5 (45:6) Бог посреди его; он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра. 6 (45:7) Восшумели народы; двинулись царства: Всевышний дал глас Свой, и растаяла земля. 7 (45:8) Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. 8 (45:9) Придите и видите дела Господа, – какие произвел Он опустошения на земле: 9 (45:10) прекращая брани до края земли, сокрушил луки переломил копье, колесницы сжег огнем. 10 (45:11) Остановитесь и познайте, что Я – Бог: будупревознесен в народах, превознесен на земле. 11 (45:12) Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова.

Ž 46, 1-11

Z 46 - Tento žalm a dva nasledujúce tvoria akúsi trilógiu. V žalme 46 sa vyzdvihuje dôvera v Božiu pomoc, v 47. sa oslavuje Pán ako víťaz a kráľ, ktorý sa vracia v slávnom sprievode na Sion, a napokon 48. žalm má za obsah predovšetkým chválu mesta Jeruzalema a chválu Boha, ktorému patrí vďaka za zázračné oslobodenie mesta Jeruzalema.

Z 46,5 - "Riečne ramená obveseľujú Božie mesto…". Tak ako potok, čo pretekal raj (Gn 2,10; Ž 36,9; Iz 33,21; 66,12; Zjv 22,1).

Z 46,6 - "Od úsvitu" - pravdepodobne ide o ústup Sennacheribovho vojska r. 701 pr. Kr. (2 Kr 19,35; Iz 37,36).