výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 116, 1-19

1 (114:1) Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое; 2 (114:2) приклонил ко мне ухо Свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. 3 (114:3) Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня; я встретил тесноту и скорбь. 4 (114:4) Тогда призвал я имя Господне: Господи! избавь душу мою. 5 (114:5) Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. 6 (114:6) Хранит Господь простодушных: я изнемог, и Он помог мне. 7 (114:7) Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. 8 (114:8) Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои отпреткновения. 9 (114:9) Буду ходить пред лицем Господним на земле живых. 10 (115:1) Я веровал, и потому говорил: я сильно сокрушен. 11 (115:2) Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь. 12 (115:3) Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? 13 (115:4) Чашу спасения прииму и имя Господне призову. 14 (115:5) Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. 15 (115:6) Дорога в очах Господних смерть святых Его! 16 (115:7) О, Господи! я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей; Ты разрешил узы мои. 17 (115:8) Тебе принесу жертву хвалы, и имя Господне призову. 18 (115:9) Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его, 19 (115:10) во дворах дома Господня, посреди тебя, Иерусалим! Аллилуия.

Ž 116, 1-19

Verš 11
(115:2) Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь.
Rim 3:4 - Никак. Бог верен, а всякий человеклжив, как написано: Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем.

Verš 10
(115:1) Я веровал, и потому говорил: я сильно сокрушен.
2Kor 4:13 - Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим,

Verš 3
(114:3) Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня; я встретил тесноту и скорбь.
2Sam 22:5 - Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня;

Verš 7
(114:7) Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя.
Ž 13:6 - (12:6) воспою Господу, облагодетельствовавшему меня.

Z 116,3 - Porov. Ž 18,5-6.

Z 116,9 - "V krajine žijúcich" na rozdiel od tých, čo sú už v šeóle, v podsvetí, kde už nemožno slúžiť Bohu (Ž 27,13).

Z 116,10 - Lebo vedel, že na ľudí sa nedá veľmi spoľahnúť.

Z 116,13 - "Vezmem kalich spásy", kalich, z ktorého sa pri ďakovných obetách vylievalo víno k oltáru alebo okolo oltára. Izraeliti rozoznávali dva druhy obetí: krvavé a nekrvavé. Tak pri krvavých ako aj pri nekrvavých používali víno, ktoré sa buď celkom vylialo (pri krvavých obetách), alebo len jeho čiastka, zvyšok sa vypil pri hostine, ktorá vždy nasledovala po ďakovnej obete (porov. Ex 25,29; 29,40; 37,16).

Z 116,16 - Aj žalmista je jeden z Pánových sluhov, patrí mu ako majetok, lebo je "synom služobnice" Pánovej. Otroka, ktorý sa narodil v dome pána, nesmeli predať a patril navždy k domu svojho pána.