výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 117, 1-2

1 (116:1) Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена; 2 (116:2) ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуия.

Ž 117, 1-2

Verš 1
(116:1) Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена;
Rim 15:11 - И еще: хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы.

Z 117 - Žalm je najkratší z celého žaltára a najkratšou hlavou v celom Svätom písme, ale je vzácny pre svoj obsah. Žalm je mesiášsky. Predpovedá obrátenie všetkých pohanov na pravú vieru (Rim 15,8-11).