výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 76, 1-12

1 (75:1) Начальнику хора. На струнных орудиях . Псалом Асафа. Песнь.(75-) Ведом в Иудее Бог; у Израиля велико имя Его. 2 (75:3) И было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе. 3 (75:4) Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань. 4 (75:5) Ты славен, могущественнее гор хищнических. 5 (75:6) Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих. 6 (75:7) От прещения Твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница и конь. 7 (75:8) Ты страшен, и кто устоит пред лицем Твоим во времягнева Твоего? 8 (75:9) С небес Ты возвестил суд; земля убоялась и утихла, 9 (75:10) когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. 10 (75:11) И гнев человеческий обратится во славу Тебе: остаток гнева Ты укротишь. 11 (75:12) Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему; все, которые вокруг Него, да принесут дары Страшному: 12 (75:13) Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных.

Ž 76, 1-12

Z 76 - V predchádzajúcom žalme pevec naznačuje, predvída víťazstvo, v tomto ho už oslavuje, žalm je teda víťaznou piesňou. Preto je celkom možné, že žalm vznikol z tej istej príležitosti ako predchádzajúci; potom by mal na zreteli porážku Sennacheribovho vojska za kráľa Ezechiáša r. 701 (2 Kr 19; 2 Krn 32; Iz 36). Lenže Sennacheribova porážka je iba predobrazom úplnej porážky Mesiášových nepriateľov. Žalm by bol typicky, nepriamo, mesiášsky.

Z 76,2 - "V Judei" - tieto slová označujú júdske kráľovstvo, kde v tomto čase panuje Ezechiáš, "v Izraeli" zasa vystihuje kráľovstvo severné, kráľovstvo efraimské, ktoré v tomto čase práve prestáva jestvovať (722).

Z 76,3 - Básnický výraz pre Jeruzalem je "Salem", čo v hebr. značí toľko ako "pokoj".