výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 76, 1-13

1 Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji. Asafov žalm. Pieseň. 2 Známy je Boh v Judei a v Izraeli je jeho meno veľké. 3 V Jeruzaleme má stan a na Sione príbytok. 4 Tam polámal lesklé luky aj štít, aj meč a zbroj vojnovú. 5 Ty, Zázračný, žiariš z vrchov plienenia; 6 olúpení boli chrabrí bojovníci. A teraz spia svoj sen, ochabli ruky všetkých hrdinov. 7 Bože Jakubov, keď si ty pohrozil, zmeraveli jazdci aj kone. 8 Si hrozný; kto sa môže vzoprieť proti tebe, keď sa rozhneváš? 9 Z neba si vyniesol rozsudok; zem sa zatriasla a zatíchla, 10 keď povstal Boh a súdil, aby zachránil všetkých tichých na zemi. 11 Lebo teba oslávi aj hnev človeka a tí, čo vyhnú hnevu, budú sláviť tvoj sviatočný deň. 12 Pánovi, svojmu Bohu, skladajte sľuby a plňte ich; všetci, čo vôkol neho stojíte, prineste dary Hroznému. 13 Tomu, čo kniežatám smelosť odníma a pre zemských kráľov je postrachom.

Ž 76, 1-13

Z 76 - V predchádzajúcom žalme pevec naznačuje, predvída víťazstvo, v tomto ho už oslavuje, žalm je teda víťaznou piesňou. Preto je celkom možné, že žalm vznikol z tej istej príležitosti ako predchádzajúci; potom by mal na zreteli porážku Sennacheribovho vojska za kráľa Ezechiáša r. 701 (2 Kr 19; 2 Krn 32; Iz 36). Lenže Sennacheribova porážka je iba predobrazom úplnej porážky Mesiášových nepriateľov. Žalm by bol typicky, nepriamo, mesiášsky.

Z 76,2 - "V Judei" - tieto slová označujú júdske kráľovstvo, kde v tomto čase panuje Ezechiáš, "v Izraeli" zasa vystihuje kráľovstvo severné, kráľovstvo efraimské, ktoré v tomto čase práve prestáva jestvovať (722).

Z 76,3 - Básnický výraz pre Jeruzalem je "Salem", čo v hebr. značí toľko ako "pokoj".