výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 24, 1-10

1 Dávidov žalm. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom. 2 Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách. 3 Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvätnom? 4 Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne. 5 Taký dostane požehnanie od Pána a odmenu od Boha, svojho Spasiteľa. 6 To je pokolenie tých, čo ho hľadajú, čo hľadajú tvár Boha Jakubovho. 7 Zdvihnite, brány, svoje hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy. 8 Kto je ten kráľ slávy? Pán silný a mocný, Pán mocný v boji. 9 Zdvihnite, brány, svoje hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy. 10 Kto je ten kráľ slávy? Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.

Ž 24, 1-10

Verš 1
Dávidov žalm. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
Ex 19:5 - Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom - veď mne patrí celá zem -
Dt 10:14 - Hľa, Pánovo je nebo a nebesia nebies, zem a všetko, čo je na nej!
Jób 41:11 - Z jeho pažeráka jak by plameň šiel, sťaby sršali tiež iskry ohnivé.
Ž 50:12 - Aj keď budem hladný, nebudem pýtať od teba; veď moja je zem i s tým, čo ju napĺňa.
1Kor 10:26 - Veď Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa.
1Kor 10:28 - Ale keby vám niekto povedal: „Toto bolo obetované modlám,“ nejedzte to kvôli tomu, čo vás upozornil, a kvôli svedomiu,

Verš 3
Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?
Ž 15:1 - Dávidov žalm. Pane, kto smie bývať v tvojom stánku? Kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu?
Iz 33:14 - Trasú sa hriešnici na Sione, pokrytcov zachvacuje strach: „Kto z nás môže bývať s ohňom, čo stravuje? Kto z nás môže bývať s večným požiarom?

Z 24 - Žalm vznikol pravdepodobne v čase, keď preniesli archu zmluvy na vrch Sion, kde Dávid postavil nový stan, aby mal Boh dôstojnejší príbytok na zemi (2 Sam 6,17 a 5,6-10).

Z 24,2 - Porov. 75,4; Iz 42,5.