výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 52, 1-11

1 Zbormajstrovi. Dávidov poučný chválospev. 2 Zložil ho po tom, čo prišiel Idumejčan Doeg K šaulovi so správou, že Dávid vošiel do Abimelechovho domu. 3 Prečo sa ešte vystatuješ zlobou, ty, čo sa zmôžeš iba na ničomnosť? 4 Úklady strojíš deň čo deň, jazyk máš ostrý ako britva, ty podvodník. 5 Zlo miluješ viacej než dobro, lož väčšmi ako pravdu. 6 Najmilšie sú ti reči zhubné, ty jazyk úlisný. 7 Preto ťa Boh navždy zničí, odstráni ťa, vyženie ťa zo stanu, vytrhne ti korene z krajiny žijúcich. 8 Spravodliví to uvidia a zľaknú sa, ale z neho sa vysmejú: 9 „Pozrite človeka, čo sa neutiekal k Bohu, lež zakladal si na veľkom bohatstve a domohol sa moci svojimi úskokmi.“ 10 Ja som však ako zelená oliva v Božom dome. Úfam v Božie milosrdenstvo navždy a naveky. 11 Ustavične ťa chcem velebiť za to, čo si urobil, a s tvojimi svätými sa chcem spoliehať na tvoje meno, lebo je dobré.

Ž 52, 1-11

Verš 1
Zbormajstrovi. Dávidov poučný chválospev.
1Sam 22:9 - Nato sa ozval Edomčan Doeg - stál totiž medzi Šaulovými sluhami - a povedal: „Videl som Izaiho syna, keď prišiel do Nobu k Achitobovmu synovi Achimelechovi.

Verš 9
„Pozrite človeka, čo sa neutiekal k Bohu, lež zakladal si na veľkom bohatstve a domohol sa moci svojimi úskokmi.“
Ž 22:31 - a jemu bude slúžiť moje potomstvo. Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať o Pánovi

Z 52,1 - Porov. 1 Sam 21,8; 22,9 n.