výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 72, 1-19

1 Od Šalamúna. Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť, 2 aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom a podľa práva nad tvojimi chudobnými. 3 Vrchy nech ľudu prinesú pokoj a pahorky spravodlivosť. 4 Prisúdi právo ľuďom úbohým, poskytne pomoc deťom bedára a krivditeľa pokorí. 5 Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kraľovať z pokolenia na pokolenie. 6 Ako dážď spadne na trávu a ako voda, čo zem zavlažuje. 7 V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, kým mesiac nezhasne. 8 A bude panovať od mora až k moru a od Rieky až na kraj zeme. 9 Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú a jeho nepriatelia budú lízať prach. 10 Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby. 11 Budú sa mu klaňať všetci králi, slúžiť mu budú všetky národy. 12 On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobného, ktorému nik nepomáha. 13 Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, zachráni život úbožiakom. 14 A vyslobodí ich z útlaku a násilia, lebo v jeho očiach je vzácna ich krv. 15 Bude žiť a z Arábie zlato dostávať, stále sa budú modliť za neho a dobrorečiť mu každý deň. 16 Na zemi bude hojnosť obilia, bude sa vlniť až po temená hôr. Jeho ovocie bude ako Libanon a mestá rozkvitnú ako poľná tráva. 17 Jeho meno nech je velebené naveky; kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá. V ňom budú požehnané všetky kmene zeme, zvelebovať ho budú všetky národy. 18 Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, čo jediný koná zázraky. 19 Jeho vznešené meno nech je velebené naveky a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Staň sa! Amen!

Ž 72, 1-19

Verš 12
On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobného, ktorému nik nepomáha.
Jób 29:12 - Bo keď bedár volal, iste som ho zachránil, aj osirelých, bezpomocných tiež.

Verš 5
Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kraľovať z pokolenia na pokolenie.
Ž 89:36 - Raz navždy som na svoju svätosť prisahal, nesklamem Dávida.

Verš 6
Ako dážď spadne na trávu a ako voda, čo zem zavlažuje.
2Sam 23:4 - je ako jas rána, keď slnce vychádza za rána bezoblačného a z pôdy vyludzuje trávu po daždi.«

Z 72 - Tradícia, tak kresťanská ako aj židovská (Targum Midraš), považuje žalm za mesiášsky. Doslovné splnenie tohto žalmu uskutočnilo sa len na Mesiášovi.

Z 72,1 - "Kráľ a kráľov syn" je jedna a tá istá osoba.

Z 72,3 - "Vrchy a pahorky" predstavujú celú Palestínu, hornatú zem.

Z 72,5 - Mesiášovo kráľovstvo bude večné. Vyjadruje sa to trvaním "slnka a mesiaca".

Z 72,8 - Mesiáš bude vládnuť celým svetom.

Z 72,10 - Autor takto ohraničil tri svetové diely, ktoré boli známe v tom čase: Áziu, Európu a Afriku.

Z 72,14 - "V jeho očiach je vzácna ich krv", ich život; nedovolí vyliať nevinnú krv (Ž 116,15).

Z 72,18 - Verše nepatria k žalmu, sú chválospevom, doxológiou na konci Druhej knihy žalmov.