výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 34, 1-23

1 Tento žalm zložil Dávid, keď sa tváril pred Abimelechom ako šialený. Ten ho potom prepustil a on odišiel. 2 Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť. 3 V Pánovi sa bude chváliť moja duša; nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. 4 Velebte so mnou Pána a oslavujme jeho meno spoločne. 5 Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. 6 Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou. 7 Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. 8 Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných a vyslobodí ich. 9 Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu. 10 Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, veď bohabojní núdzu nemajú. 11 Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude. 12 Poďte, deti, čujte ma, naučím vás bázni Pánovej. 13 Miluje niekto život a chce požívať dobro v šťastných dňoch? 14 Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. 15 Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň. 16 Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch. 17 Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme. 18 Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. 19 Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu. 20 Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých. 21 Všetky kosti im ochraňuje, ani jedna sa im nezlomí. 22 Hriešnika zloba zahubí a tých, čo nenávidia spravodlivého, stihne trest. 23 Pán vykúpi duše svojich služobníkov, nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.

Ž 34, 1-23

Verš 1
Tento žalm zložil Dávid, keď sa tváril pred Abimelechom ako šialený. Ten ho potom prepustil a on odišiel.
1Sam 21:13 - Tieto slová si vzal Dávid k srdcu a veľmi sa bál kráľa Gétu Achisa.

Verš 10
Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, veď bohabojní núdzu nemajú.
Jób 4:11 - Lev hynie, keď nieto koristi mladé levíčatá sa rozpŕchnu.

Verš 12
Poďte, deti, čujte ma, naučím vás bázni Pánovej.
1Pt 3:10 - „Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej.

Verš 14
Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej.
Heb 12:14 - Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.

Verš 15
Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.
Jób 36:7 - zo spravodlivého svoj zrak nespustí. Lebo aj kráľov on na prestol uviedol, navždy dosadil ich, lenže spyšneli.
Ž 33:18 - Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,
1Pt 3:12 - Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch; ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo.“

Verš 18
Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.
2Tim 3:11 - prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých.

Verš 19
Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu.
2Tim 3:12 - Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.

Verš 20
Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.
Jn 19:36 - Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená.“

Z 34 - Poučný alfabetický žalm, ale poradie veršov je porušené.

Z 34,1 - Porov. 1 Sam 21,11-16.