výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 123, 1-4

1 Pútnická pieseň. Oči dvíham k tebe, čo na nebesiach prebývaš. 2 Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služobníc hľadia na ruky svojej panej, tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami. 3 Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami, lebo už máme dosť pohŕdania; 4 lebo naša duša má už dosť výsmechu boháčov a pohŕdania pyšných.

Ž 123, 1-4

Verš 1
Pútnická pieseň. Oči dvíham k tebe, čo na nebesiach prebývaš.
Ž 115:3 - Veď náš Boh je v nebi a stvoril všetko, čo chcel.

Z 123 - O nadpise pozri poznámku k 120. žalmu.