výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 47, 1-10

1 Zbormajstrovi. Žalm Koreho synov. 2 Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným. 3 Lebo Pán je Najvyšší a hrozný, nad celou zemou veľký kráľ. 4 Podmaňuje nám národy a pohanov nám kladie pod nohy. 5 On pre nás vybral dedičstvo, slávu Jakuba, ktorého má rád. 6 Za jasotu vystupuje Boh, Pán vystupuje za hlaholu poľnice. 7 Spievajte Bohu, spievajte, spievajte nášmu kráľovi, spievajte. 8 Pretože Boh je kráľom celej zeme; spievajte mu chválospev. 9 Boh kraľuje nad národmi, Boh sedí na svojom svätom tróne. 10 Kniežatá národov sa spolčujú s národom Boha Abrahámovho. Veď Bohu patria mocní zeme, tak veľmi je vyvýšený.

Ž 47, 1-10

Z 47 - Autor žalmu opisuje mesiášske Kráľovstvo, akoby líčil kráľovstvo pozemské, lenže všeobecné. Mesiášske kráľovstvo predstavuje v predobraze kráľovstvo júdske.

Z 47,2 - Tlieskať rukami značí prejavovať radosť a úctu. Nielen Izraeliti, ale semitské národy vôbec mali zvyk "tlieskať rukami" po voľbe nového kráľa. Pritom sa privolávalo na slávu a za trúbenia a výkrikov radosti prisahali vernosť a priali kráľovi dlhý život (2 Kr 11,12).