výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 145, 1-21

1 Dávidov chválospev. Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ, a tvoje meno velebiť navždy a naveky. 2 Budem ťa velebiť každý deň a tvoje meno chváliť navždy a naveky. 3 Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, tvoju veľkosť nemožno preskúmať. 4 Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc. 5 Hovoria o vznešenosti tvojej slávy a veleby a rozprávajú o tvojich zázrakoch. 6 Hovoria aj o sile tvojich skutkov úžasných a rozprávajú o tvojej veľkosti. 7 Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti a plesajú nad tvojou spravodlivosťou. 8 Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. 9 Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. 10 Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela a tvoji svätí nech ťa velebia. 11 Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva a o tvojej moci nech hovoria; 12 nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky i slávu a velebu tvojho kráľovstva. 13 Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý a svätý vo všetkých svojich skutkoch. 14 Pán podopiera všetkých, čo klesajú, a dvíha všetkých skľúčených. 15 Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas. 16 Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé. 17 Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. 18 Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. 19 Vyplní želanie bohabojných, vyslyší ich modlitbu a zachráni ich. 20 Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú, a ničí všetkých hriešnikov. 21 Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu a všetko živé nech jeho sväté meno velebí navždy a naveky.

Ž 145, 1-21

Verš 8
Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý.
Ex 34:6 - Potom Pán prešiel popred neho a volal: „Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný.
Nm 14:18 - Pán je zhovievavý a veľmi milostivý, odpúšťa hriechy a poklesky. Nikoho však nenechá bez trestu, navštevuje hriechy otcov na deťoch až do tretieho a štvrtého pokolenia.
Ž 86:15 - No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný.
Ž 103:8 - Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.

Verš 15
Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas.
Ž 104:27 - Všetko to čaká na teba, že im dáš pokrm v pravý čas.

Verš 3
Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, tvoju veľkosť nemožno preskúmať.
Ž 18:3 - Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj. Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem; ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca.
Ž 150:2 - Chváľte ho za jeho činy mohutné, chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.
Jób 5:9 - Preveľké, tajomné veci robí, skutky prepodivné, počtu im niet!

Verš 4
Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc.
Dt 4:9 - Len dávaj pozor na seba a chráň svoju dušu veľmi! Nezabudni na veci, ktoré si videl na vlastné oči, nech nevymiznú z tvojho srdca po všetky dni tvojho života; lež poučíš o nich svojich synov a synov svojich synov.
Dt 6:7 - poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť.

Verš 7
Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti a plesajú nad tvojou spravodlivosťou.
Ž 119:171 - Z perí mi vytryskne chválospev, že si ma naučil svoje ustanovenia.

Z 145 - Alfabetický žalm, ktorý preberá časti z iných žalmov.

Z 145,13 - V mesiášskych časoch sa Božie kráľovstvo rozšíri na všetky národy (verše 12,13). Takto Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých čias (Dan 3,100; 1 Tim 1,17).