výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 113, 1-9

1 ALELUJA. Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo. 2 Nech je velebené meno Pánovo odteraz až naveky. 3 Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo. 4 Vyvýšený je Pán nad všetky národy a jeho sláva nad nebesia. 5 Kto je ako Pán, náš Boh, čo tróni na výsostiach, 6 a predsa dbá o všetko nepatrné na nebi i na zemi? 7 Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára 8 a dáva mu sedieť vedľa kniežat, vedľa kniežat svojho ľudu. 9 Neplodnej dáva bývať v dome ako šťastnej matke detí.

Ž 113, 1-9

Verš 2
Nech je velebené meno Pánovo odteraz až naveky.
Dan 2:20 - Daniel hovoril: „Nech je zvelebené Božie meno od vekov do vekov, lebo jeho je múdrosť i sila.

Verš 3
Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo.
Mal 1:11 - Lebo od východu slnka až po západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste budú obetovať, budú prinášať môjmu menu čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi národmi, hovorí Pán zástupov.

Verš 7
Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára
1Sam 2:8 - Bedára pozdvihne z prachu, žobráka zo špiny dvíha, s kniežatami posadiť ho chce a dá mu stolicu čestnú.
Ž 107:41 - Chudákov však z biedy povzniesol, ich rody ako stáda rozmnožil.

Z 113 - Týmto žalmom začína sa séria žalmov, ktoré Hebreji volali "Hallel" (chvála), začínajú sa všetky s "Halelějáh - chváľte Pána" (113 -117) a ktoré sa spievali na výročné sviatky, najmä na Veľkú noc.

Z 113,9 - U Izraelitov sa neplodnosť pokladala za kliatbu a Boží trest za nejaké previnenie (Gn 16,4.5; 1 Sam 1,7.11; 2,5 atď.).