výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Ž 113, 1-9

1 הללו יה הללו עבדי יהוה הללו את שם יהוה׃ 2 יהי שם יהוה מברך מעתה ועד עולם׃ 3 ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם יהוה׃ 4 רם על כל גוים יהוה על השמים כבודו׃ 5 מי כיהוה אלהינו המגביהי לשבת׃ 6 המשפילי לראות בשמים ובארץ׃ 7 מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון׃ 8 להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו׃ 9 מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללו יה׃

Ž 113, 1-9

Verš 2
יהי שם יהוה מברך מעתה ועד עולם׃
Dan 2:20 - ענה דניאל ואמר להוא שמה די אלהא מברך מן עלמא ועד עלמא די חכמתא וגבורתא די לה היא׃

Verš 3
ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם יהוה׃
Mal 1:11 - כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים ובכל מקום מקטר מגש לשמי ומנחה טהורה כי גדול שמי בגוים אמר יהוה צבאות׃

Verš 7
מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון׃
1Sam 2:8 - מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצקי ארץ וישת עליהם תבל׃
Ž 107:41 - וישגב אביון מעוני וישם כצאן משפחות׃

Z 113 - Týmto žalmom začína sa séria žalmov, ktoré Hebreji volali "Hallel" (chvála), začínajú sa všetky s "Halelějáh - chváľte Pána" (113 -117) a ktoré sa spievali na výročné sviatky, najmä na Veľkú noc.

Z 113,9 - U Izraelitov sa neplodnosť pokladala za kliatbu a Boží trest za nejaké previnenie (Gn 16,4.5; 1 Sam 1,7.11; 2,5 atď.).