výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Ž 5, 1-12

1 למנצח אל הנחילות מזמור לדוד אמרי האזינה יהוה בינה הגיגי׃ 2 הקשיבה לקול שועי מלכי ואלהי כי אליך אתפלל׃ 3 יהוה בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה׃ 4 כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגרך רע׃ 5 לא יתיצבו הוללים לנגד עיניך שנאת כל פעלי און׃ 6 תאבד דברי כזב איש דמים ומרמה יתעב יהוה׃ 7 ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך׃ 8 יהוה נחני בצדקתך למען שוררי הושר לפני דרכך׃ 9 כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון׃ 10 האשימם אלהים יפלו ממעצותיהם ברב פשעיהם הדיחמו כי מרו בך׃ 11 וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך אהבי שמך׃ 12 כי אתה תברך צדיק יהוה כצנה רצון תעטרנו׃

Ž 5, 1-12

Verš 9
כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון׃
Ž 34:16 - פני יהוה בעשי רע להכרית מארץ זכרם׃
Ž 94:20 - היחברך כסא הוות יצר עמל עלי חק׃
Rim 3:13 - קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון חמת עכשוב תחת שפתימו׃

Z 5,4 - "Za rána" - v čase Božej priazne.

Z 5,11 - Podobné výzvy, aby sa Boh odplatil svojim nepriateľom a nepriateľom veriacich, sú v žalmoch časté. V čase, keď panovala starozákonná predstava o odplate výlučne za tohto života, vyjadruje sa v týchto žalmoch túžba po spravodlivosti. Ale bezprostredná skúsenosť a ďalšie zjavenie túto predstavu očisťujú (pozri Knihu Jób), kým Nový zákon nevyzve človeka, aby prekonal seba samého v láske k nepriateľom (Mt 5,43-48). Aby sa však vyhlo nesprávnemu chápaniu týchto žalmov, Cirkev ich vynechala zo svojej liturgickej modlitby.