výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Ž 100, 1-5

1 מזמור לתודה הריעו ליהוה כל הארץ׃ 2 עבדו את יהוה בשמחה באו לפניו ברננה׃ 3 דעו כי יהוה הוא אלהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו׃ 4 באו שעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו לו ברכו שמו׃ 5 כי טוב יהוה לעולם חסדו ועד דר ודר אמונתו׃

Ž 100, 1-5

Verš 3
דעו כי יהוה הוא אלהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו׃
Ž 95:7 - כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם בקלו תשמעו׃
Ez 34:30 - וידעו כי אני יהוה אלהיהם אתם והמה עמי בית ישראל נאם אדני יהוה׃

Z 100 - Autor žalmu je neznámy. Žalm sa mal spievať pri ďakovnej obete ("tôdáh"). Obsahovo je mesiášsky, lebo povoláva všetkých ľudí oslavovať Pána v chráme ako svojho Stvoriteľa a Pána (Iz 2,3; 56,6).