výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Ž 100, 1-5

1 Žalm oslavovať. Pokrikujte Hospodinovi radostne, celá zem! 2 Slúžte Hospodinovi s radosťou! Poďte pred jeho tvár s plesaním! 3 Vedzte, že on, Hospodin, je Bôh, on nás učinil, a jeho sme, jeho ľud a ovčie stádo jeho pastvy. 4 Vojdite do jeho brán s oslavou, do jeho dvorán s chválou! Oslavujte ho, dobrorečte jeho menu! 5 Lebo Hospodin je dobrý; jeho milosť trvá na veky a jeho pravda z pokolenia na pokolenie.

Ž 100, 1-5

Verš 3
Vedzte, že on, Hospodin, je Bôh, on nás učinil, a jeho sme, jeho ľud a ovčie stádo jeho pastvy.
Ž 95:7 - Lebo on je náš Bôh, a my sme ľud jeho pastvy, sme stádom jeho ruky. Dnes, ak počujete jeho hlas,
Ez 34:30 - A zvedia, že ja Hospodin, ich Bôh, som s nimi, a že oni sú môj ľud, dom Izraelov, hovorí Pán Hospodin.

Z 100 - Autor žalmu je neznámy. Žalm sa mal spievať pri ďakovnej obete ("tôdáh"). Obsahovo je mesiášsky, lebo povoláva všetkých ľudí oslavovať Pána v chráme ako svojho Stvoriteľa a Pána (Iz 2,3; 56,6).