výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Ž 144, 1-15

1 לדוד ברוך יהוה צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה׃ 2 חסדי ומצודתי משגבי ומפלטי לי מגני ובו חסיתי הרודד עמי תחתי׃ 3 יהוה מה אדם ותדעהו בן אנוש ותחשבהו׃ 4 אדם להבל דמה ימיו כצל עובר׃ 5 יהוה הט שמיך ותרד גע בהרים ויעשנו׃ 6 ברוק ברק ותפיצם שלח חציך ותהמם׃ 7 שלח ידיך ממרום פצני והצילני ממים רבים מיד בני נכר׃ 8 אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר׃ 9 אלהים שיר חדש אשירה לך בנבל עשור אזמרה לך׃ 10 הנותן תשועה למלכים הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה׃ 11 פצני והצילני מיד בני נכר אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר׃ 12 אשר בנינו כנטעים מגדלים בנעוריהם בנותינו כזוית מחטבות תבנית היכל׃ 13 מזוינו מלאים מפיקים מזן אל זן צאוננו מאליפות מרבבות בחוצותינו׃ 14 אלופינו מסבלים אין פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחבתינו׃ 15 אשרי העם שככה לו אשרי העם שיהוה אלהיו׃

Ž 144, 1-15

Verš 1
לדוד ברוך יהוה צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה׃
2Sam 22:35 - מלמד ידי למלחמה ונחת קשת נחושה זרעתי׃
Ž 18:34 - מלמד ידי למלחמה ונחתה קשת נחושה זרועתי׃

Verš 2
חסדי ומצודתי משגבי ומפלטי לי מגני ובו חסיתי הרודד עמי תחתי׃
2Sam 22:48 - האל הנתן נקמת לי ומוריד עמים תחתני׃
Ž 18:47 - האל הנותן נקמות לי וידבר עמים תחתי׃

Verš 3
יהוה מה אדם ותדעהו בן אנוש ותחשבהו׃
Jób 7:17 - מה אנוש כי תגדלנו וכי תשית אליו לבך׃
Ž 8:4 - מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו׃
Ž 31:7 - אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את עניי ידעת בצרות נפשי׃
Heb 2:6 - כי אם כאשר העיד האמר במקום אחד מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו׃

Verš 4
אדם להבל דמה ימיו כצל עובר׃
Ž 39:5 - הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל הבל כל אדם נצב סלה׃
Ž 62:9 - אך הבל בני אדם כזב בני איש במאזנים לעלות המה מהבל יחד׃
Jób 8:9 - כי תמול אנחנו ולא נדע כי צל ימינו עלי ארץ׃
Jób 14:2 - כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמוד׃
Ž 102:11 - ימי כצל נטוי ואני כעשב איבש׃

Verš 5
יהוה הט שמיך ותרד גע בהרים ויעשנו׃
Ž 18:9 - ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו׃
Ž 18:7 - ותגעש ותרעש הארץ ומוסדי הרים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו׃
Ž 104:32 - המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו׃

Verš 6
ברוק ברק ותפיצם שלח חציך ותהמם׃
2Sam 22:8 - ותגעש ותרעש הארץ מוסדות השמים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו׃
Ž 18:14 - וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם׃
1Sam 7:10 - ויהי שמואל מעלה העולה ופלשתים נגשו למלחמה בישראל וירעם יהוה בקול גדול ביום ההוא על פלשתים ויהמם וינגפו לפני ישראל׃

Z 144 - Prvá časť žalmu (1-11) je poskladaná z iných žalmov, najmä z 8, 18, 33, 104.

Z 144,1-2 - Kráľ Dávid je pred bojom. Vie však, že ak Pán nebude pomáhať a ak on nezlomí nepriateľa, všetko úsilie by bolo daromné.

Z 144,5-6 - Dúfa, že Pán mimoriadnym spôsobom zasiahne na ochranu svojho ľudu. Má sa to stať za pomoci búrky, v ktorej Pán prejavoval svoju moc a hrôzu.

Z 144,7 - Prívaly, veľké vody sú vo Svätom písme symbolom veľkého nebezpečenstva (Ž 18,17).

Z 144,8 - "Krivoprísažná pravica", pars pro toto, označuje tých, čo falošne a skrivodlivo prisahali. Pri prísahe zdvíhali pravú ruku (Ž 137,5).

Z 144,12-15 - Žalmista prosí o požehnanie, pokoj a blahobyt pre svoj národ.