výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Ž 125, 1-5

1 שיר המעלות הבטחים ביהוה כהר ציון לא ימוט לעולם ישב׃ 2 ירושלם הרים סביב לה ויהוה סביב לעמו מעתה ועד עולם׃ 3 כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים למען לא ישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם׃ 4 היטיבה יהוה לטובים ולישרים בלבותם׃ 5 והמטים עקלקלותם יוליכם יהוה את פעלי האון שלום על ישראל׃

Ž 125, 1-5

Z 125 - Žalm je výzvou k ľudu, aby dúfal v Pána aj uprostred ťažkých skúšok, ktoré doliehajú na vyvolený národ.

Z 125,1 - O vrchu Sion Boh často sľubuje, že sa nepohne (Iz 2,2; Mich 4,1; Ž 68,17).

Z 125,2 - Jeruzalem, ako je známe, bol postavený na vrchu a zovšadiaľ, okrem severu, mal skvelú hradbu vrchov.

Z 125,5 - Mnohí z Izraelitov odpadli, dali sa zastrašiť. Pán ich zahubí s tými, čo nevedia rozlišovať dobro od zla.