výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Ž 122, 1-9

1 שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית יהוה נלך׃ 2 עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם׃ 3 ירושלם הבנויה כעיר שחברה לה יחדו׃ 4 ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל להדות לשם יהוה׃ 5 כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דויד׃ 6 שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך׃ 7 יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך׃ 8 למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך׃ 9 למען בית יהוה אלהינו אבקשה טוב לך׃

Ž 122, 1-9

Verš 9
למען בית יהוה אלהינו אבקשה טוב לך׃
Neh 2:10 - וישמע סנבלט החרני וטוביה העבד העמני וירע להם רעה גדלה אשר בא אדם לבקש טובה לבני ישראל׃

Z 122 - O nadpise pozri poznámku pri 120. žalme. Ak je Dávid pôvodcom tohto žalmu, mohol ho zaspievať len po prenesení archy zmluvy na Sion (2 Sam 6).

Z 122,3 - Kto prvýkrát prišiel do Jeruzalema, musel obdivovať jeho veľkoleposť. "Mesto spojené v jeden celok", dosl. "mesto vybudované, pospájané navzájom v jeden celok", totižto Jeruzalem bolo mesto súvislé, jeho domy stáli jeden popri druhom, a jednotné.

Z 122,5 - Inou prednosťou Jeruzalema je, že v ňom býval kráľ a tam mal sídlo aj najvyšší izraelský súd.

Z 122,8-9 - Pútnici žiadajú pokoj a šťastie Jeruzalemu a najmä chrámu, ale to všetko žiadajú vlastne sebe a pre seba.