výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 122, 1-9

1 Davidova poutní píseň. Raduji se, když slýchávám: "Pojďme do domu Hospodinova!" 2 Naše nohy se brzy postaví, Jeruzaléme, v branách tvých! 3 Jeruzalém je město výstavné, v jediný celek semknuté. 4 Do něho stoupají rodiny, rodiny Hospodinovy, aby oslavily jméno Hospodin, jak je v Izraeli svědectvím. 5 Zde přece zasedá soudní dvůr, zde zasedá dům Davidův! 6 Za pokoj Jeruzaléma se modlete: "Ti, kdo tě milují, ať žijí pokojně! 7 Pokoj ať vládne ve tvých zdech, v tvých palácích ať je bezpečně!" 8 Pro svoje bratry a své přátele za tvůj pokoj chci modlit se. 9 Pro dům Hospodina, našeho Boha, chci o tvé dobro usilovat!

Ž 122, 1-9

Verš 9
Pro dům Hospodina, našeho Boha, chci o tvé dobro usilovat!
Neh 2:10 - Jakmile se to doslechl Sanbalat Choronský a úředník Tobiáš Amonský, popadla je strašná zlost, že přišli lidé, kteří se snaží o dobro synů Izraele.

Z 122 - O nadpise pozri poznámku pri 120. žalme. Ak je Dávid pôvodcom tohto žalmu, mohol ho zaspievať len po prenesení archy zmluvy na Sion (2 Sam 6).

Z 122,3 - Kto prvýkrát prišiel do Jeruzalema, musel obdivovať jeho veľkoleposť. "Mesto spojené v jeden celok", dosl. "mesto vybudované, pospájané navzájom v jeden celok", totižto Jeruzalem bolo mesto súvislé, jeho domy stáli jeden popri druhom, a jednotné.

Z 122,5 - Inou prednosťou Jeruzalema je, že v ňom býval kráľ a tam mal sídlo aj najvyšší izraelský súd.

Z 122,8-9 - Pútnici žiadajú pokoj a šťastie Jeruzalemu a najmä chrámu, ale to všetko žiadajú vlastne sebe a pre seba.