výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 122, 1-9

1 (121:1) Песнь восхождения. Давида. Возрадовался я, когда сказали мне:„пойдем в дом Господень". 2 (121:2) Вот, стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим, – 3 (121:3) Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, 4 (121:4) куда восходят колена, колена Господни, по закону Израилеву, славить имя Господне. 5 (121:5) Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. 6 (121:6) Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие тебя! 7 (121:7) Да будет мир в стенах твоих, благоденствие – в чертогах твоих! 8 (121:8) Ради братьев моих и ближних моих говорю я: „мир тебе!" 9 (121:9) Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе.

Ž 122, 1-9

Verš 9
(121:9) Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе.
Neh 2:10 - Когда услышал сие Санаваллат, Хоронит и Товия, Аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человекзаботиться о благе сынов Израилевых.

Z 122 - O nadpise pozri poznámku pri 120. žalme. Ak je Dávid pôvodcom tohto žalmu, mohol ho zaspievať len po prenesení archy zmluvy na Sion (2 Sam 6).

Z 122,3 - Kto prvýkrát prišiel do Jeruzalema, musel obdivovať jeho veľkoleposť. "Mesto spojené v jeden celok", dosl. "mesto vybudované, pospájané navzájom v jeden celok", totižto Jeruzalem bolo mesto súvislé, jeho domy stáli jeden popri druhom, a jednotné.

Z 122,5 - Inou prednosťou Jeruzalema je, že v ňom býval kráľ a tam mal sídlo aj najvyšší izraelský súd.

Z 122,8-9 - Pútnici žiadajú pokoj a šťastie Jeruzalemu a najmä chrámu, ale to všetko žiadajú vlastne sebe a pre seba.