výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 122, 1-9

1 Pútnická Dávidova pieseň. Potešil som sa, keď mi povedali: Pôjdeme do domu Hospodina! 2 Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem. 3 Jeruzalem je vystavaný ako mesto pospájané do jediného celku. 4 Ta vystupujú kmene, kmene Hospodinove, podľa príkazu pre Izrael velebiť meno Hospodina. 5 Tam stoja súdne stolice, stolice Dávidovho domu. 6 Jeruzalemu vyprosujte pokoj. Kiež v pokoji žijú tí, čo ťa milujú! 7 Kiež je pokoj na tvojich hradbách, istota v tvojich palácoch! 8 Pre svojich bratov a priateľov hovorím: Pokoj v tebe! 9 Pre dom Hospodina, nášho Boha, chcem prosiť o tvoje blaho.

Ž 122, 1-9

Verš 9
Pre dom Hospodina, nášho Boha, chcem prosiť o tvoje blaho.
Neh 2:10 - Keď sa to dozvedel Sanballat Chóronský a amónsky sluha Tóbija, nesmierne ich zlostilo, že prišiel človek, ktorý sa usiluje o blaho Izraelitov.

Z 122 - O nadpise pozri poznámku pri 120. žalme. Ak je Dávid pôvodcom tohto žalmu, mohol ho zaspievať len po prenesení archy zmluvy na Sion (2 Sam 6).

Z 122,3 - Kto prvýkrát prišiel do Jeruzalema, musel obdivovať jeho veľkoleposť. "Mesto spojené v jeden celok", dosl. "mesto vybudované, pospájané navzájom v jeden celok", totižto Jeruzalem bolo mesto súvislé, jeho domy stáli jeden popri druhom, a jednotné.

Z 122,5 - Inou prednosťou Jeruzalema je, že v ňom býval kráľ a tam mal sídlo aj najvyšší izraelský súd.

Z 122,8-9 - Pútnici žiadajú pokoj a šťastie Jeruzalemu a najmä chrámu, ale to všetko žiadajú vlastne sebe a pre seba.