výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 86, 1-17

1 Dávidova modlitba. Nakloň svoj sluch, Hospodin, a odpovedz mi, lebo som úbohý a chudobný. 2 Ochraňuj ma, veď som ti oddaný. Pomôž mi, svojmu služobníkovi; predsa si môj Boh, spolieham sa na teba! 3 Zmiluj sa nado mnou, Pane, veď celý deň volám k tebe! 4 Obveseľ dušu svojho služobníka, k tebe ju, Pane, povznášam. 5 Ty si dobrý, Pane, ochotný odpúšťať. Oplývaš milosťou voči tým, čo k tebe volajú. 6 Hospodin, nakloň ucho k mojej modlitbe, všímaj si môj úpenlivý hlas. 7 Volám ťa, keď som v tiesni, a ty mi odpovieš. 8 Nikto medzi bohmi sa ti nevyrovná, Pane, ani tvojim dielam. 9 Všetky národy, ktoré si utvoril, prídu sa ti pokloniť, Pane, a uctiť tvoje meno. 10 Ty si veľký a konáš divy, ty jediný si Boh. 11 Vyuč ma, Hospodin, svojej ceste a budem žiť podľa tvojej pravdy. Sústreď moju myseľ, aby som mal bázeň pred tvojím menom. 12 Chcem ti ďakovať, Pane, môj Bože, celým srdcom a navždy velebiť tvoje meno. 13 Veľká je tvoja milosť voči mne, vyslobodil si ma z hlbín ríše mŕtvych. 14 Bože, napadli ma pyšní ľudia, tlupa násilníkov striehne na mňa, na teba nedbajú. 15 Ty však, Pane, si Boh milosrdný a milostivý, zhovievavý, plný lásky a vernosti. 16 Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, obdaruj svojho služobníka silou, zachráň syna svojej služobnice! 17 Daj mi znamenie svojej priazne, nech moji neprajníci zahanbení vidia, že ty, Hospodin, mi pomáhaš a potešuješ ma.

Ž 86, 1-17

Verš 8
Nikto medzi bohmi sa ti nevyrovná, Pane, ani tvojim dielam.
Dt 3:24 - Pán, Hospodin, ty si začal ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť a svoju mocnú ruku. Veď či je ešte niekde na nebi alebo na zemi taký boh, čo by dokázal konať také skutky a mocné činy, ako sú tvoje?
Ž 136:4 - Jedine on koná veľké divy, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Verš 15
Ty však, Pane, si Boh milosrdný a milostivý, zhovievavý, plný lásky a vernosti.
Ex 34:6 - Hospodin prechádzal pred ním a volal: Hospodin, Hospodin! Milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh!
Nm 14:18 - Hospodin je zhovievavý a veľmi milosrdný, odpúšťa vinu a priestupok nenecháva bez trestu, ale trestá vinu otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia.
Neh 9:17 - nechceli ťa poslúchať a nepamätali na tvoje predivné skutky, ktoré si konal s nimi. Zatvrdili si šije, vzali si do hlavy, že sa vrátia do svojho otroctva v Egypte. Ty si však Boh, ktorý odpúšťa, ktorý je milostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a bohatý v milosti, a tak si ich neopustil.
Ž 103:8 - Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť.
Ž 145:8 - |TU(chét)|Tu Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný.
Joe 2:13 - Roztrhnite si srdcia a nie rúcha, vráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu! Veď je milostivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu.

Verš 11
Vyuč ma, Hospodin, svojej ceste a budem žiť podľa tvojej pravdy. Sústreď moju myseľ, aby som mal bázeň pred tvojím menom.
Ž 25:4 - |TU(dálet)|Tu Hospodin, daj mi poznať svoje cesty! Nauč ma kráčať po tvojich chodníkoch!
Ž 27:11 - Hospodin, ukáž mi svoju cestu! Navzdory utláčateľom veď ma po priamom chodníku.
Ž 119:33 - |TU(hé)|Tu Ukáž mi, Hospodin, cestu svojich ustanovení, dôsledne sa jej budem pridŕžať.

Verš 14
Bože, napadli ma pyšní ľudia, tlupa násilníkov striehne na mňa, na teba nedbajú.
Ž 54:3 - Pomôž mi, Bože, pre svoje meno, svojou mocou prisúď mi právo!

Verš 7
Volám ťa, keď som v tiesni, a ty mi odpovieš.
Ž 50:15 - Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.

Z 86,8 - Tieto verše sú hymnom na Božiu všemohúcnosť.