výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 53, 1-7

1 Zbormajstrovi. Podľa Máchalat. Dávidov poučný žalm. 2 Blázon si hovorí: Boha niet! Takí si počínajú zvrátene a ohavne, nikto nekoná dobro. 3 Boh z nebies hľadí na ľudí, aby videl, či sa nájde niekto rozumný, čo hľadá Boha. 4 Odpadli všetci, do jedného sú skazení, nikto nekoná dobro, ani len jediný. 5 Nevedia to azda páchatelia neprávosti, ktorí zožierajú môj ľud, akoby jedli chlieb, ale Boha nevzývajú? 6 Veľmi sa zľakli tam, kde sa niet čoho báť. Veď Boh rozmetal kosti tých, čo ťa tiesnili. Zahanbia sa, lebo ich Boh zavrhol. 7 Kiež príde zo Siona spása Izraela! Keď Boh zmení osud svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší.

Ž 53, 1-7

Verš 1
Zbormajstrovi. Podľa Máchalat. Dávidov poučný žalm.
Ž 10:4 - Bezbožník hovorí povýšene: Boh sa nestará, Boha niet. Také je celé jeho zmýšľanie.
Ž 14:1 - Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Blázon si v srdci hovorí: Boha niet! Konajú skazonosne a ohavne, niet nikoho, kto by konal dobro.
Rim 3:12 - Všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými.Niet nikoho, kto by robil dobro,niet ani jedného.

Verš 2
Blázon si hovorí: Boha niet! Takí si počínajú zvrátene a ohavne, nikto nekoná dobro.
Rim 3:11 - niet rozumného,niet nikoho, kto by hľadal Boha.