výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 4, 1-9

1 Zbormajstrovi na strunovom nástroji. Dávidov žalm. 2 Keď volám, vypočuj ma, môj spravodlivý Bože! Ty si mi uľavoval v tiesni. Zmiluj sa nado mnou; počuj moju modlitbu! 3 Ľudia, dokedy budete tupiť moju česť, milovať daromnosti a vyhľadávať lož? — Sela — 4 Pochopte, Hospodin pre zbožného robí divy. Hospodin počuje, keď volám k nemu. 5 Chvejte sa a nehrešte; uvažujte na lôžku a zmĺknite! — Sela — 6 Prinášajte správne obety a dôverujte Hospodinovi! 7 Mnohí sa pýtajú: Kto nám ukáže niečo dobré? Hospodin, nech nás osvieti svetlo tvojej tváre! 8 Dal si mi do srdca väčšiu radosť, než majú oni z hojnosti obilia a muštu. 9 V pokoji si ľahnem a zaspím, lebo len ty sám, Hospodin, dávaš bezpečný príbytok.

Ž 4, 1-9

Verš 8
Dal si mi do srdca väčšiu radosť, než majú oni z hojnosti obilia a muštu.
Ž 3:5 - Nahlas volám k Hospodinovi a on mi odpovie zo svojho svätého vrchu. — Sela —
Lv 26:5 - Mlatba sa u vás predĺži do vinobrania a oberačka hrozna potrvá do sejby. Chleba sa najete dosýta a vo svojej krajine budete bývať bezpečne.
Dt 12:10 - Vy však prekročíte Jordán a usadíte sa v krajine, ktorú vám dáva do vlastníctva Hospodin, váš Boh, a zabezpečí vám pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, takže budete bezpečne bývať.
Dt 33:28 - Izrael býva bezpečne, Jákobov prameň je výnimočný v krajine obilia a muštu. Z jeho nebies padá rosa.

Verš 4
Pochopte, Hospodin pre zbožného robí divy. Hospodin počuje, keď volám k nemu.
Ef 4:26 - Hnevajte sa, ale nehrešte.Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom.

Verš 5
Chvejte sa a nehrešte; uvažujte na lôžku a zmĺknite! — Sela —
Dt 33:19 - Ľudí zvolajú na vrch, kde budú správne prinášať obety. Bohatstvo budú čerpať z mora a poklady ukryté v piesku.
Ž 51:19 - Skrúšený duch, to je obeta Bohu; skrúšeným a zdrveným srdcom nepohŕdaš, Bože.

Z 4,4 - Pán zázračne chráni svojho svätého. Svätý, t. j. vyvolený, priateľ - ten, kto je osobitným predmetom Božieho milosrdenstva a Božej lásky.

Z 4,5 - Text nejasný, možno porušený. Všeobecný zmysel je asi tento: tiché a pokorné uvažovanie o svojom živote a činoch otvárajú oči. Zachvejte sa, keď pomyslíte na Boží hnev a Božiu spravodlivosť.