výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 36, 1-13

1 Zbormajstrovi. Od Hospodinovho sluhu Dávida. 2 V srdci bezbožníka prehovára zloba a Božia bázeň chýba pred jeho očami. 3 Je príliš samoľúby, aby uznal a znenávidel svoju vinu. 4 Slová jeho úst sú samá podlosť a klam. Prestal konať rozvážne a správne. 5 Na svojom lôžku vymýšľa neprávosť. Dáva sa na nedobré cesty, neštíti sa zlého. 6 Hospodin, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a tvoja vernosť až k oblakom. 7 Tvoja spravodlivosť je ako Božie vrchy, tvoje právo je ako morské hlbiny. Ty, Hospodin, zachraňuješ ľudí i zver. 8 Bože, aká vzácna je tvoja milosť! Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel. 9 Sýtia sa hojnosťou tvojho domu, napájaš ich z riavy tvojich slastí. 10 Veď u teba je prameň života. V tvojom svetle uvidíme svetlo. 11 Zachovaj svoju milosť tým, čo ťa poznajú, a spravodlivosť tým, čo majú úprimné srdce. 12 Nech ma nepošliape noha pyšného a neodoženie ma ruka bezbožníkov. 13 Tam padli páchatelia neprávosti, zrútili sa a nemôžu vstať.

Ž 36, 1-13

Verš 5
Na svojom lôžku vymýšľa neprávosť. Dáva sa na nedobré cesty, neštíti sa zlého.
Ž 57:10 - Budem ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať ťa medzi národmi,
Ž 108:4 - Budem ti ďakovať, Hospodin, medzi ľuďmi a ospevovať ťa medzi národmi,