výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 28, 1-9

1 Dávidov. Hospodin, volám k tebe! Skala moja, nemlč! Ak budeš mlčať, budem sa podobať tým, čo zostupujú do hrobu. 2 Počuj môj úpenlivý hlas, keď volám k tebe o pomoc a spínam ruky k tvojej veľsvätyni. 3 Nezaraď ma medzi bezbožníkov a páchateľov bezprávia. S blížnymi sa vľúdne zhovárajú, ale v srdci majú zlobu. 4 Nalož s nimi podľa ich skutkov, podľa ich zlých činov. Nalož s nimi podľa diela ich rúk, odplať im podľa ich zásluh. 5 Oni predsa nechápu skutky Hospodina ani dielo jeho rúk. Zničí ich a neobnoví. 6 Nech je zvelebený Hospodin, lebo vypočul moje úpenlivé volanie o pomoc. 7 Hospodin je moja sila a môj štít. Moje srdce mu dôveruje. Dostalo sa mi pomoci a srdce mi zaplesalo. Vďačne ho oslavujem piesňou. 8 Hospodin je sila svojho ľudu a pevné útočisko jeho pomazaného. 9 Spas ľud svoj! Požehnaj svoje dedičstvo! Buď mu pastierom naveky!

Ž 28, 1-9

Verš 1
Dávidov. Hospodin, volám k tebe! Skala moja, nemlč! Ak budeš mlčať, budem sa podobať tým, čo zostupujú do hrobu.
Ž 143:7 - Čím skôr mi odpovedz, Hospodin, duch môj ochabuje; neskrývaj svoju tvár predo mnou, aby som sa nepodobal tým, čo zostupujú do hrobu.
Ž 30:3 - Hospodin, môj Bože, volal som k tebe o pomoc a uzdravil si ma.

Verš 3
Nezaraď ma medzi bezbožníkov a páchateľov bezprávia. S blížnymi sa vľúdne zhovárajú, ale v srdci majú zlobu.
Ž 12:2 - Pomôž, Hospodin, lebo zbožného už niet a spomedzi ľudí miznú verní.
Jer 9:8 - Či ich nemám za to potrestať — znie výrok Hospodina — azda sa nemám pomstiť na národe, ako je tento?