výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 15, 1-5

1 Žalm Dávida. Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom stane? Kto môže bývať na tvojom svätom vrchu? 2 Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca pravdu hovorí, 3 kto neškodí jazykom, kto neubližuje druhému, kto netupí blížneho, 4 kto pohŕda podliakom, kto ctí si tých, čo sa boja Hospodina, kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu, 5 kto peniaze nepožičiava na úžeru a proti nevinnému sa nedá podplatiť. Ten, kto takto koná, nikdy sa nekláti.

Ž 15, 1-5

Verš 2
Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca pravdu hovorí,
Ž 24:4 - Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté; ten, kto sa neobracia k márnosti, ani falošne neprisahá.
Iz 33:15 - Ten, čo kráča podľa spravodlivosti a hovorí úprimne, odmieta zisk z útlaku, kto odmieta rukami sa dotknúť úplatku, zapcháva si uši, aby nepočul o krvi a zatvára si oči, aby nevidel zlo,

Z 15 - Ako svedčí titul žalmu, žalm je od Dávida. Aj zmienka o stánku svedčí, že žalm je starý. Pre podobnosť so žalmom 24, ktorý bol napísaný pri príležitosti prenesenia archy zmluvy na Sion, mohol byť žalm napísaný v tých istých okolnostiach (2 Sam 12,6 a n.). Je zbierkou mravných príkazov; porov. Desatoro Ex 20,1-17.

Z 15,4 - "Bohabojní" - častý výraz v žalmoch a znamená ľudí veriacich, oddaných Bohu; neskôr aj pohanov, ktorí sympatizovali so Židmi, porov. Sk 2,11; 10,2.