výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 3, 1-9

1 Dávidov žalm. Keď utekal pred svojím synom Absolónom. 2 Hospodin, ako veľa je mojich nepriateľov, mnohí povstávajú proti mne. 3 Mnohí hovoria o mne: Ani Boh mu nepomôže! — Sela - 4 Ty však, Hospodin, si môj štít, si moja sláva; pozdvihuješ mi hlavu. 5 Nahlas volám k Hospodinovi a on mi odpovie zo svojho svätého vrchu. — Sela — 6 Ľahnem si, zaspím a prebudím sa, lebo Hospodin ma podoprie. 7 Nebojím sa mnohotisícového zástupu, ktorý ma obkľučuje. 8 Povstaň, Hospodin, zachráň ma, môj Boh! Veď ty si rozbil čeľuste mojim nepriateľom a povyrážal si zuby bezbožníkom. 9 Hospodin je záchranou. Nech tvoje požehnanie spočinie na tvojom ľude. — Sela —

Ž 3, 1-9

Verš 8
Povstaň, Hospodin, zachráň ma, môj Boh! Veď ty si rozbil čeľuste mojim nepriateľom a povyrážal si zuby bezbožníkom.
Prís 21:31 - Kôň je pripravený na deň boja, ale víťazstvo dáva Hospodin.
Iz 43:11 - Ja som Hospodin a okrem mňa niet spasiteľa.
Jer 3:23 - Naozaj, klamom sú kopce, lomoz na vrchoch. Naozaj v Hospodinovi, našom Bohu, je spása Izraela.
Oz 13:4 - Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Iného Boha, ako som ja, nepoznáš a záchranca mimo mňa nejestvuje.
Zjv 7:10 - a mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi.
Zjv 19:1 - Po týchto veciach som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi, ktorý volal: Haleluja! Spása, sláva a moc nášmu Bohu,

Verš 1
Dávidov žalm. Keď utekal pred svojím synom Absolónom.
2Sam 15:1 - Neskôr si Absolón zaobstaral voz, kone a päťdesiat mužov, ktorí mali bežať pred ním.
2Sam 16:1 - Keď zašiel Dávid ďalej za vrchol, šiel mu oproti Mefibóšetov sluha Cíba s párom osedlaných oslov. Viezol na nich dvesto chlebov, sto hrúd hrozienok, sto kusov čerstvého ovocia a mech vína.
2Sam 17:1 - Achitófel povedal Absolónovi: Dovoľ mi, aby som si vybral dvanásťtisíc mužov a dnes v noci začal prenasledovať Dávida.
2Sam 18:1 - Dávid vykonal prehliadku ľudu, ktorý bol s ním, a ustanovil nad ním veliteľov — tisícnikov a stotníkov.

Verš 5
Nahlas volám k Hospodinovi a on mi odpovie zo svojho svätého vrchu. — Sela —
Ž 4:8 - Dal si mi do srdca väčšiu radosť, než majú oni z hojnosti obilia a muštu.

Verš 6
Ľahnem si, zaspím a prebudím sa, lebo Hospodin ma podoprie.
Ž 27:3 - Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezľakne sa moje srdce. Aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať.

Z 3,6 - Cirkevní Otcovia vzťahujú tento verš na smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.