výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 45, 1-18

1 Zbormajstrovi. Na nápev: Ľalie. Poučný žalm Kórachovcov. Pieseň lásky. 2 Srdce mi prekypuje krásnymi slovami, prednesiem svoje verše kráľovi. Môj jazyk je ako pero zručného pisára. 3 Ty si najkrajší z ľudských synov, z tvojich pier plynie milota. Preto ťa Boh požehnal naveky. 4 Hrdina, pripáš si na bedrá meč, velebu a dôstojnosť! 5 Nech sa ti vydarí cesta, nasadni do voza. Bojuj za pravdu a zneváženú spravodlivosť! Nech ťa tvoja pravica učí úžasným skutkom. 6 Tvoje ostré šípy zasiahnu srdcia nepriateľov kráľa, národy sa ti poddajú. 7 Tvoj trón je trón od Boha na večné veky a žezlo tvojho kráľovstva je žezlom práva. 8 Miluješ spravodlivosť a nenávidíš bezbožnosť, preto ťa hojnejšie pomazal Boh, tvoj Boh, olejom radosti ako tvojich druhov. 9 Každé tvoje rúcho vonia myrhou, od aloy a škorice. Z palácov zdobených slonovinou ťa rozveseľuje hudba strún. 10 Kráľovské dcéry sú medzi tvojimi vyvolenými, po tvojej pravici je kráľovná ozdobená zlatom z Ofíru. 11 Počúvaj, dcéra, dávaj pozor a zbystri sluch, zabudni na svoj ľud a na otcovský dom! 12 Sám kráľ zatúžil po tvojej kráse. On je tvoj pán, skloň sa pred ním. 13 Dcéry z Týru ti prinesú dary, poprední z ľudu budú sa uchádzať o tvoju priazeň. 14 Kráľovská dcéra v paláci je samá nádhera, jej rúcho je pretkávané zlatom. 15 V pestrých šatách ju uvádzajú ku kráľovi; za ňou ti privedú panny, jej družice. 16 Sprevádza ich radostný jasot; tak vstúpia do kráľovského paláca. 17 Namiesto otcov budeš mať synov, ustanovíš ich za kniežatá po celej krajine. 18 Tvoje meno budem pripomínať všetkým pokoleniam. Preto ťa národy budú oslavovať na večné veky.

Ž 45, 1-18

Verš 12
Sám kráľ zatúžil po tvojej kráse. On je tvoj pán, skloň sa pred ním.
Ž 72:10 - Králi Taršíša a ostrovov nech prinesú dary, králi Šeby a Sáby nech prinesú poplatky.

Verš 6
Tvoje ostré šípy zasiahnu srdcia nepriateľov kráľa, národy sa ti poddajú.
Heb 1:8 - O Synovi však: Tvoj trón, Bože, je na veky vekova žezlo tvojho práva je žezlom tvojho kráľovstva.

Z 45 - "Pieseň lásky", tieto slová označujú námet básne, lenže v tom najsvätejšom zmysle. Veď báseň prorocky ospevuje svadbu veľkého kráľa, Mesiáša, s nevšednou nevestou, Cirkvou. Básnikovo vnútro je očarované vidinou budúceho Kráľa a teraz by chcel celou schopnosťou omilosteného pisateľa opísať a vyjaviť všetko, čo vidí a vie. Nádherný obraz možno vyjadriť len "krásnymi" slovami. Jeho slová musia byť najkrajšie, veď ide spievať hymnus "Kráľovi" - Mesiášovi.

Z 45,7 - Mesiáš nie je pozemský kráľ, je to Kráľ božský, a jeho trón je večný. Žalmista ho volá "Bohom", čo dokazuje najbližší kontext. V hebrejskej reči možno nazvať bohom aj pozemského kráľa, sudcu, kňaza, ktorí predstavovali Božiu autoritu na zemi (Ex 22,8; 1 Sam 2,25 atď.). Ale tu sa tento zmysel vylučuje, lebo trón Mesiáša "trvá naveky", žezlo jeho kráľovstva je "žezlo spravodlivosti". To potvrdzuje aj autor Listu Hebrejom, ktorý uvádza 7. verš, aby dokázal božstvo Ježiša Krista (Hebr 1,8).

Z 45,10 - V nasledujúcich veršoch sa opisuje stretnutie ženícha-Mesiáša so snúbenicou-Cirkvou.

Z 45,13 - Mystická snúbenica, Cirkev, svojou láskou a úctou ku Kráľovi získa si jeho priazeň, takže bude môcť orodovať aj za iných.

Z 45,14 - "Zlaté tkanivá" sú rozličné čnosti.

Z 45,17 - V posledných dvoch veršoch sa žalmista opäť prihovára Kráľovi-Mesiášovi.