výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 70, 1-6

1 Zbormajstrovi. Dávidov. Na spomienku. 2 Bože, ponáhľaj sa zachrániť ma! Hospodin, ponáhľaj sa mi pomôcť! 3 Nech sa zahanbia a zapýria tí, čo ma chcú pripraviť o život. Nech s hanbou ustúpia tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. 4 Nech sa zahanbení odvrátia tí, čo sa mi posmievajú. 5 Nech sa tešia a radujú v tebe všetci, čo ťa hľadajú, a tí, čo tvoju spásu milujú, nech vždy hovoria: Boh je veľký! 6 Ja som však úbohý a chudobný, Bože, ponáhľaj sa ku mne! Ty si moja pomoc, môj vysloboditeľ, Hospodin, nemeškaj!

Ž 70, 1-6

Verš 1
Zbormajstrovi. Dávidov. Na spomienku.
Ž 40:13 - Zovreli ma ťažkosti, ktorým niet počtu. Doľahli na mňa moje viny, nemôžem pre ne ani vzhliadnuť. Je ich viac ako vlasov na mojej hlave, až strácam odvahu.

Verš 2
Bože, ponáhľaj sa zachrániť ma! Hospodin, ponáhľaj sa mi pomôcť!
Ž 35:4 - Nech sa hanbia a pýria tí, čo mi siahajú na život. Nech zahanbení ustúpia, čo snujú zlo proti mne.
Ž 35:26 - Nech sa zahanbia a zapýria všetci, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech sa odejú hanbou a potupou tí, čo sa povyšujú nado mňa.
Ž 71:13 - Nech v hanbe zahynú tí, čo mi útočia na život. Nech hanba a potupa zahalia tých, čo mi chcú uškodiť.

Z 70 - Žalm je s malými obmenami čiastkou žalmu 40 (39), jeho 14-18. veršom.