výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 51, 1-21

1 Zbormajstrovi. Žalm Dávida, 2 keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Batšebe. 3 Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky! 4 Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu! 5 Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli. 6 Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš. 7 Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. 8 Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka, dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. 9 Zbav ma hriechu yzopom a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh! 10 Daj mi počuť slová radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. 11 Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny! 12 Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha! 13 Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha! 14 Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti! 15 Chcem učiť neverných tvojim cestám, aby sa hriešnici obrátili k tebe. 16 Vytrhni ma z viny krviprelievania, Bože, Boh mojej spásy, nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou! 17 Pane, otvor mi pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju chválu. 18 Veď nemáš záľubu v obete a keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. 19 Skrúšený duch, to je obeta Bohu; skrúšeným a zdrveným srdcom nepohŕdaš, Bože. 20 Svojou priazňou preukáž dobro Sionu, vybuduj múry Jeruzalema! 21 Potom si obľúbiš náležité obety, spaľované obety a celostné obety. Vtedy budú obetovať býčky na tvojom oltári.

Ž 51, 1-21

Verš 1
Zbormajstrovi. Žalm Dávida,
2Sam 12:1 - Hospodin poslal k Dávidovi Nátana. Ten prišiel k nemu a povedal: V jednom meste boli dvaja muži. Jeden bol bohatý a druhý chudobný.
2Sam 11:4 - Dávid poslal poslov, aby ju priviedli. Keď k nemu prišla, on s ňou spal; práve predtým sa očistila od svojej mesačnej nečistoty. Potom sa vrátila domov.

Verš 4
Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu!
Rim 3:4 - Vôbec nie. Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a každý človek luhár, ako je napísané: Aby si bol uznaný za spravodlivého vo svojich slovácha aby si zvíťazil, keď ťa súdia.

Verš 7
Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu.
Lv 14:4 - rozkáže priniesť za očisťovaného dva živé čisté vtáky, cédrové drevo, karmazínové farbivo a yzop.
Lv 14:6 - Potom vezme živého vtáka, cédrové drevo, karmazínové farbivo a yzop a toto všetko namočí do krvi vtáka zarezaného nad pramenitou vodou.
Nm 19:6 - Potom kňaz vezme cédrové drevo, yzop i karmazínové farbivo a hodí to na spaľovanú kravu.
Nm 19:18 - Potom niekto čistý vezme yzop, namočí ho v tej vode, pokropí stan, všetky nádoby i všetkých ľudí, čo sú tam, ale aj každého, kto sa dotkol kostí násilne usmrteného, prirodzene zomrelého alebo hrobu.

Z 51 - Tento žalm je najkrajší z kajúcich žalmov, už štvrtý tohto druhu (6, 32, 38). Zachytáva dve podstatné zložky hriechu a jeho odčinenia: hriech sa tu opisuje ako urážka Boha, ktorú človek sám nemôže odčiniť, ak mu Boh nedožičí milosť. Žalm je jedným z najkrajších prejavov dokonalej ľútosti.

Z 51,7 - Náklonnosť na hriech je človeku vrodená. Katolícka tradícia tu právom nachádza náuku o dedičnom hriechu.

Z 51,9 - "Yzop - 'ezób", pyskovitá rastlina, ktorej drobné kvietky na dlhej stopke sú lievikovite rozložené; keď sa namočia, pospájajú sa a zachytia veľa tekutiny. Yzop sa namáčal do krvi alebo do vody a potom sa ním kropil ľud na znak očisťovania od hriechov (Ex 12,22; Lv 14,6-8; Nm 19,6.18; Hebr 9,19).

Z 51,16 - Zrejme tu myslí na preliatu Uriášovu krv a na krv Izraelitov v Rabat-Amon (2 Sam 11,14-25).

Z 51,18 - K 18. a 19. veršu treba dodať, že Dávid nepopiera cenu krvavých obiet, iba tvrdí, že Bohu sa viac páčia obety ľudského vnútra, ducha a srdca.

Z 51,20-21 - Tieto dva verše pridali asi neskoršie, pravdepodobne za časov babylonského zajatia.