výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 139, 1-24

1 Zbormajstrovi. Dávidov. Žalm. Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. 2 Ty vieš o mne, či si sadám a či vstávam, i môj zámer zďaleka poznáš. 3 Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. 4 Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. 5 Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa. 6 Žasnem nad tvojím poznaním, je privysoko, nedosiahnem ho. 7 Kam by som odišiel pred tvojím Duchom, kam by som utiekol pred tvojou tvárou? 8 Keby som vystúpil na nebesia, si tam, keby som si ustlal v ríši mŕtvych, si tam. 9 Keby som mal krídla rannej zory a usadil by som sa pri najvzdialenejšom mori, 10 aj ta by ma priviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala. 11 Keby som povedal: Možno ma skryje tma, ale aj noc bude svetlom vôkol mňa, 12 veď nijaká tma nie je dosť tmavá; noc ti svieti ako deň, tma ti je sťa svetlo. 13 Veď ty si mi utvoril ľadviny, v matkinom živote si ma utkal. 14 Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril; tvoje skutky sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem. 15 Moje kosti neboli skryté pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v najspodnejších častiach zeme. 16 Tvoje oči ma videli už v zárodku, všetko to bolo zapísané v tvojej knihe; dni boli určené, skôr než ktorýkoľvek z nich nastal. 17 Ako si vážim tvoje myšlienky, Bože, aký nesmierny je ich počet. 18 Keby som ich mal spočítať, bolo by ich ako piesku. Len čo sa zobudím, som s tebou. 19 Kiežby si, Bože, zabil bezbožníka! Vzdiaľte sa odo mňa, krvilační muži! 20 Tí sa na teba ľstivo odvolávajú a zneužívajú tvoje meno. 21 Hospodin, nemám azda nenávidieť tých, čo teba nenávidia? Nemám si vari sprotiviť tých, čo povstávajú proti tebe? 22 Nenávidím ich, naskrze ich nenávidím, stali sa mi nepriateľmi. 23 Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce, skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie! 24 Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti!

Ž 139, 1-24

Verš 8
Keby som vystúpil na nebesia, si tam, keby som si ustlal v ríši mŕtvych, si tam.
Jób 26:6 - Pred ním je podsvetie obnažené a miesto skazy nie je prikryté.
Am 9:2 - Keby prenikli do podsvetia, aj odtiaľ ich moja ruka vezme; a keby vystúpili aj na nebesá, aj odtiaľ ich zvrhnem.
Heb 4:13 - A nieto tvora, čo by bol preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať.

Verš 23
Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce, skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie!
Jób 31:6 - potom nech ma Boh odváži na váhach spravodlivosti a nech zvie, že som bezúhonný.
Ž 26:2 - Skúmaj ma, Hospodin, a skúšaj, ohňom mi prepáľ ľadviny a srdce!

Verš 15
Moje kosti neboli skryté pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v najspodnejších častiach zeme.
Jób 10:8 - Tvoje ruky ma sformovali, celého ma pospájali, a teraz ma pohltíš?
Jób 10:10 - Či si ma nezlial ako mlieko a nenechal zraziť sa ako syr?
Kaz 11:5 - Ako nepoznáš cestu vetra, nevieš, ako sa tvoria kosti v lone tehotnej ženy, tak nepoznáš konanie Boha, ktorý všetko spôsobuje.

Z 139,2 - Pán vie o všetkom, čo žalmista robí.

Z 139,4 - Pán pozná myšlienky človeka (2b), preto je len zrejmé, že pozná aj ľudské slová, ktoré sú vyjadrením myšlienky. Pán ich pozná prv, než zaznejú z ľudských úst.

Z 139,9 - Keby žalmista rýchlosťou svetla zutekal na východ -"zornička" - alebo keby sa vychytil a býval na západe - "na najvzdialenejšom mori" - pred Božou prítomnosťou neutečie.

Z 139,12 - Tieto slová sú asi exegetická glosa, ktorá sa dostala z marga do textu.

Z 139,13-14 - Pán utvoril útroby človeka - dosl. obličky (Ž 26,2). "Obličky" sa považovali za sídlo myšlienok a citov (Ž 7,10; Prís 23,16 atď.). Pán "utkal" žalmistu - a každého človeka - ako nejaký tkáč z nervov, žíl, kostí, mäsa a kože v lone jeho matky. Vznik a vývoj ľudského plodu v materskom živote Semiti považovali za najväčší div a tajomstvo (Kaz 11,5). A Pánovi nie je ani to neznáme, ba naopak, on je pôvodcom tohto tajomstva. To, čo je neprístupné ľudskému oku, Pán vidí, vie o tom, lebo to sám pôsobí.

Z 139,18 - Stále mu ostáva celý Pán na rozjímanie a na rozprávanie - "ešte stále som pri tebe".