výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 123, 1-4

1 Pútnická pieseň. Svoje oči dvíham k tebe, čo tróniš na nebesiach. 2 Ako oči sluhov hľadia na ruku svojich pánov, ako oči slúžky na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na Hospodina, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami. 3 Zmiluj sa nad nami, Hospodin, zmiluj sa nad nami, lebo sme presýtení opovrhovaním. 4 Naša duša je presýtená posmechom sebaistých, pohŕdaním pyšných.

Ž 123, 1-4

Verš 1
Pútnická pieseň. Svoje oči dvíham k tebe, čo tróniš na nebesiach.
Ž 115:3 - Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle.

Z 123 - O nadpise pozri poznámku k 120. žalmu.